ધર્મ-જ્યોતિષ

કોરોના ઇફેક્ટ : વારાણસીના આ સુપ્રસિદ્ધ મંદિરમાં દર્શન ઉપર પાબંધી.

Apr, 10 2021


કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં ગર્ભગૃહમાં ભક્તોના પ્રવેશ પર પાબંદી મૂકવામાં આવી છે.

લોકો માત્ર ઘરગૃહસ્થી બહારથી જ દર્શન કરી શકશે આ ઉપરાંત સવારે ૬ થી રાત્રે ૯ વાગ્યા સુધી જ દર્શન થઇ શકશે.

હવે મંગળા આરતીમાં લોકો સામેલ નહીં થઈ શકે.

Leave Comments