મુંબઈ શહેર

200 રૂપિયા માં શું થાય છે? બોમ્બે હાઈકોર્ટે મહાનગરપાલિકાની ઝાટકણી કાઢી. થુકનાર ની વિરુદ્ધમાં નબળી કાર્યવાહી કેમ? 

Apr, 8 2021


ન્યુઝ કંટીન્યૂઝ બ્યુરો

મુંબઈ, 8 એપ્રિલ 2021

ગુરૂવાર

મુંબઈ શહેરમાં રસ્તા પર થુંકવા વાળા પાસેથી 200 રૂપિયાનો દંડ લેવામાં આવે છે. આ દંડની રકમ ની વિરુદ્ધમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે થુંકવાની વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી માટે 1200 રૂપિયા સુધી દંડ કરવાની જોગવાઈ છે. તેમ છતાં માત્ર 200 રૂપિયા દંડ લઈ ને કેમ છોડી દેવાય છે?

બોમ્બે હાઈકોર્ટે આ સંદર્ભે મુંબઈ મહાનગર પાલિકાને વખોડી હતી અને આદેશ આપ્યો હતો કે થુંકવા વાળાઓની વિરુદ્ધમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવે. 

જો આ જ રીતે ચાલુ રહ્યું તો 30 એપ્રિલ સુધી મહારાષ્ટ્રમાં અધધધ... આટલા લાખ દર્દીઓ હશે.

આથી એક વાત નક્કી છે કે હવે આવનાર દિવસમાં થુંકવા સંદર્ભે દંડની રકમ વધશે.

Recent Comments

  • Apr, 8 2021

    Sanjay Dave

    इसमे भी bmc वालों का जोल होता है cleanup वाले भी शामिल है कहीं इलाको me देखने मिलता है लेडिज लोग थुंकते है तो कुछ नहीं और फेरी वाले को भी कुछ नहीं आम लोगों को सर्विस वालों को परेशान करते हैं और वसूली करते हैं वो भी legal तोर पर पूरा पैसा gov मे नही जाता क्यों कि बहुत से लोगों को देखा है 500/ मांगते हैं फिर जेसा आदमी 100/- या 200/- रुपये लेकर chod देते हैं और पैसे अपनी जेब में डाल देते हैं एसा अंधेरी पश्चिम or बोरिवली पश्चिम जेसे इलाको मे कहीं बार देखा है!

Leave Comments