મુંબઈ શહેર

મુંબઇમાં પોલીસે હવે લોકોને દંડવાના શરૂ કર્યા છે.  અંધેરીથી આવી તસવીરો....

Feb, 23 2021


ન્યૂઝ કંટીન્યુઝ બ્યૂરો

મુંબઈ

23 ફેબ્રુઆરી 2021

હવે મુખ્ય રસ્તાઓ પર પોલીસના અધિકારીઓ તેમજ કર્મચારીઓ માસ્ક ન પહેરવા વાળાઓને દંડી રહ્યા છે.

અહીં અંધેરી રેલ્વે સ્ટેશન ના ફોટોગ્રાફ્સ જુઓ....

 

 

Leave Comments