પર્યટન - પ્રકૃતિ - ઈતિહાસ

જુઓ ભારત પર્યટન સ્થળની મનમોહક તસવીરો - નાગપુર.

Dec, 9 2020


નાગપુરએ ત્રીજા ક્રમનું સૌથી મોટું શહેર અને ભારતના મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું શિયાળુ રાજધાની છે. તે મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભ ક્ષેત્રનું એક મુખ્ય વ્યાપારી અને રાજકીય કેન્દ્ર છે. આ ઉપરાંત, દલિત બૌદ્ધ ચળવળ અને હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદી સંગઠન આરએસએસનું મુખ્ય મથક હોવાને કારણે આ શહેર અનોખું મહત્વ ધરાવે છે. નાગપુર, દીક્ષાભૂમિ માટે પણ જાણીતો છે. જે એક વર્ગના પર્યટન અને યાત્રાધામ તરીકે વર્ગીકૃત થયેલ છે. જે વિશ્વના તમામ બૌદ્ધ સ્તૂપોમાં સૌથી મોટો હોલો સ્તૂપ છે. મંદિરો, લીલાછમ બગીચા, સરોવરો અને મુખ્ય શહેરો સાથે જોડાણની સાથે સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો તેના મુલાકાતીઓને મોહિત કરે છે. અહીં મળતી જાતજાતની નારંગીના કારણે નાગપુર, ભારતના 'ઓરેન્જ સિટી' તરીકે પણ ઓળખાય છે.

Leave Comments