SUBDOMAIN == gujarati

પર્યટન - પ્રકૃતિ - ઈતિહાસ

હેં !!! હોય નહીં. ચોખાના દાણા જેટલા નાના ચેમેલીયન ની પ્રજાતિ શોધાઇ. જુઓ ફોટો...

Feb, 6 2021


વૈજ્ઞાનિકોએ ચોખાના દાણા જેટલા નાના આકારના ચેમેલીયન ની પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે

આફ્રિકાના માડાગાસ્કર માં આ પ્રજાતિ શોધવામાં આવી

 

પૃથ્વી પર સૌથી નાના આકારના આ રેપ્ટાઈલ છે.

 

Leave Comments