સંક્ષેપ સમાચાર

ગુજરાત માં હવે કોરોના ટેસ્ટ ના દર ૫૦ ટકા જેટલા ઘટ્યાં. રાજ્ય સરકાર નો નિર્ણય. જાણો શું છે નવા દર....

Dec, 1 2020


Leave Comments