સંક્ષેપ સમાચાર

હરિયાણા માં ભાજપ ને સમર્થન આપી રહેલા એક ધારાસભ્યએ ખેડુતો ના સમર્થન માં બોર્ડ નું અધ્યક્ષ પદ છોડ્યું. જાણો કોણ છે ધારાસભ્ય

Dec, 1 2020


Leave Comments