સંક્ષેપ સમાચાર

ખેડુત આંદોલન નું આતરરાષ્ટ્રીકરણ થયું. આ દેશ ના વડા પ્રધાને નિવેદન આપ્યું. ભારતે આપ્યો સણસણતો જવાબ. જાણો વિગત...

Dec, 1 2020


Leave Comments