સંક્ષેપ સમાચાર

ભારત ને ઝટકો, ઈસ્લામિક સંગઠને ભારત વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો. પાકિસ્તાન ખુશખુશાલ.. જાણો વિગત.. શું છે પ્રસ્તાવ...

Dec, 1 2020


Leave Comments