રાજ્ય

ગુજરાતમાં ફરી કમળ ખીલ્યું. કોંગ્રેસનો સફાયો. સૌરાષ્ટ્રની તમામ પાલિકામાં ભાજપનો વિજય.

Feb, 23 2021


ગુજરાતની તમામ 6 મહાનગર પાલિકામાં કોંગ્રેસના સુપડા સાફ થઈ ગયા છે.

ભાજપે સૌરાષ્ટ્રના 3 મહાનગરો રાજકોટ, જામનગર અને ભાવનગરમાં બહુમતી મેળવી લીધી. 2015માં પણ અહીં ભાજપનું શાસન હતુ.

ગત ચૂંટણીમાં અહીં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ભાજપને હંફાવી હતી. કુલ ૭૨ માંથી કોંગ્રેસને 34 સીટો મળી હતી. 

આ વખતે ભાજપે કોંગ્રેસ પાર્ટીના છક્કા છોડાવી નાખ્યા છે. 48 સીટોના પરિણામ આવ્યા સુધી કોંગ્રેસને એક પણ બેઠક મળી નથી.

 

Recent Comments

  • Feb, 23 2021

    Abhay chhajed

    दोहद वार्ड 4 मैं कौन जीता?

Leave Comments