રાજ્ય

આ રાજ્યમાં પેટ્રોલ 19 રૂપિયા અને ડીઝલ 12 રૂપિયા સસ્તું થયું. કયું રાજ્ય? શા માટે સસ્તું થયું? જાણો અહીં

Feb, 23 2021


ન્યૂઝ કંટીન્યુઝ બ્યૂરો

મુંબઈ

23 ફેબ્રુઆરી 2021

નાગાલેન્ડ રાજ્ય પોતાની જનતાને રાહત પહોંચાડવા માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના કરમાં કપાત કરી છે. આ રાજ્યમાં ઇંધણ પર 29.30 ટકા પર હતો જે ઘટાડીને 25 ટકા કરી નાખવામાં આવ્યો છે. પરિણામ સ્વરૂપ અહીં પેટ્રોલની કિંમતમાં 18 રૂપિયા 26 પૈસા તેમ જ ડીઝલની કિંમતમાં 11 રૂપિયા અને 4 પૈસા જેટલો ઘટાડો નોંધાયો છે. 

ઇશાનના રાજ્યોમાં નાગાલેન્ડ એ બીજું રાજ્ય છે જેમાં જનતાને પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવમાં રાહત પહોંચાડવા સરકારે કર ઘટાડયો છે. આ અગાઉ આસામ સરકારે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કર ઘટાડતાં ત્યાં પેટ્રોલ અને ડિઝલ સસ્તુ થયું હતું.

બે દિવસની આંશિક રાહત બાદ ફરી વધ્યા પેટ્રોલ- ડીઝલના ભાવ, જાણો કેટલે પહોંચી કિંમત

Leave Comments